I. A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Vezess.hu (/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy Vezess.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Vezess.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: a webpláza leírása, a szoftverfeltöltésre vonatkozó előírások, stb.), valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat, Fórumszabályzat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben a különféle gépjárművekhez kapcsolódó sokszínű témakörökben.

2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása; nyilvános fórumok és blogok (továbbiakban: Fórum, Blog) szolgáltatásának igénybevételéhez felület biztosítása; stb.

3. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a fórumok tartalma). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vezess.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. A regisztráció

1. A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.

2. A regisztráció során megadott ún. felhasználó név, vagy más néven nicknév a Felhasználó egyedi azonosítására szolgál a Weboldal keretén belül a mások által is látható aktivitások során (pl. Fórumbejegyzés, megjegyzés fűzése cikkhez, Szervízkönyv, stb.), ezért a névválasztás során a Fórumszabályzatban foglaltak figyelembevételével kell eljárni.

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

4. A regisztrációval a Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

5. A regisztrációval létrejövő belső profil, melynek keretében a Felhasználó különböző adatokat tehet magáról illetve járművéről hozzáférhetővé, a regisztrált felhasználók egymás közötti közösségépítésére, a Szolgáltató által biztosított tárhely igénybevételére (fórumbejegyzés, szakértőtől kérdezés, képfeltöltés, stb.), valamint a Szolgáltatóval történő kommunikációra szolgál .

6. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint az általa közzétett adatok, információk, fotók, stb. a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja.

IV. Az egyes szolgáltatások

1. Hírlevél

A Felhasználó a regisztrációtól függetlenül vagy azzal egy időben is feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím megadása). Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja hírlevél-regisztrációját. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben elhelyezetett reklámajánlatokat küldjön számára. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz.

2. Cikkek továbbküldése

A Weboldalon található írásokat, cikkeket az adott aloldal felső harmadában található boríték ikon segítségével bármely Felhasználó az általa ismert e-mail címek tulajdonosainak figyelmébe ajánlhatja. Egy automatizmus a nevek és e-mail címek beírását követően a cikk URL-jét tartalmazó levelet küld a címzettnek.

3. Fórumok, hozzászólások a cikkekhez, Szervízkönyv és egyéb, a Felhasználó által generált tartalmak

A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szabályzat keretei között apróhirdetéseket, írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket; videókat, filmeket, fényképeket, ábrákat, képeket, grafikai és audiovizuális ábrázolásokat vagy alkotásokat és más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Szabályzat részét képező Fórumszabályzat tartalmaz (1. számú melléklet). Kérjük, figyelmesen olvassa el a dokumentumot!

A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Fórumszabályzatban rögzített Moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Fórumszabályzatba ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy regisztrációja törléséről.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes témákat, topikokat előzetes értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon.

A Vezess.hu egy olyan, a közlekedési eszközök és újdonságok meghatározott témaköreit feldolgozó speciális weboldal, amely azonos érdeklődésű embereket kíván összefogni azon célból, hogy számukra hasznos és naprakész információkkal szolgáljon, kapcsolatteremtésükhöz platformot biztosítson, illetve lehetőségük legyen a szakvéleményük egymással történő megosztására, ezért minden Felhasználónak tiszteletben kell tartania a Szolgáltató ezen célját, és ennek fényében tehet építő és tartalmas hozzászólásokat, oszthat meg Felhasználói Tartalmakat.

4. Szakértők

A Szolgáltató felületet biztosít arra, hogy a felhasználók adott témákban jártas szakértőkkel kommunikálhassanak. A szakértők szolgáltatásainak igénybevételéhez nincs szükség regisztrációra. Az itt megjelenő bármely tartalom tekintetében csak és kizárólag az azt létrehozó személy (Felhasználó vagy Szakértő) felel, a Fórumszabályzat értelemszerűen alkalmazandó.

5. A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. termék-összehasonlítások; programajánlók; tesztek; értékelések; stb.) (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom).

A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.

A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

6. Új autó, használt autó és katalógus kereső adatbázis, specifikációs adatok

Szolgáltató kizárólag tájékoztató jelleggel adatokat tesz közzé a weboldal témakörébe tartozó termékek jellemzőiről az adott termék gyártója által rendelkezésre bocsátott információkból. Szolgáltató az itt, valamint az ezen funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek.

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:

Vezess.hu www.vezess.hu
aloldal közvetlen (deep) linkje?

4. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Vezess.hu oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá:

A biztonsági öv helyes beállítása (közvetlen link)

Vajon mindenkinek megfordul a fejében, hogy az ülés, a kormány és a tükrök beállítása után a biztonsági öv felső bekötési pontját is a megfelelő magasságba állítsa? Pedig a maximális védelemhez ez is szükségeltetik.
Forrás: Vezess.hu www.vezess.hu?

Vagy:

A biztonsági öv helyes beállítása

Vajon mindenkinek megfordul a fejében, hogy az ülés, a kormány és a tükrök beállítása után a biztonsági öv felső bekötési pontját is a megfelelő magasságba állítsa? Pedig a maximális védelemhez ez is szükségeltetik.

Forrás:Vezess.hu www.vezess.hu
/magazin/heti_szakerteseink/28805/

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

5. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

VI. Felelősség

1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja (?AS IS?), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

4. A Szolgáltatás használatáért ? ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a profilban feltüntetett információkkal és/vagy képekkel kapcsolatosan ? kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

VII. Adatvédelem

1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.

Budapest, 2015 március 31.